OBS Speelwagen | Conferencelaan 1 | 1687 RA Wognum
Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschapsraad (MR) De medezeggenschapsraad heeft inspraak in alle zaken - met betrekking tot de school.

 

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en het onderwijzend personeel. Zij overleggen met de directie, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en het schoolbestuur - (Allure) over belangrijke schoolzaken zoals het vakantie rooster, schoolbeleid en activiteiten. Alle vergaderingen én de jaarvergadering zijn openbaar.

Ons jaarplan en de samenvattingen van de MR-vergaderingen kunt u teruglezen onder het kopje ouders bovenaan de pagina: kies voor downloads en dan verschijnen alle publicaties van dit schooljaar in beeld.

U bent welkom om de vergaderingen bij te wonen.

Onze vergaderdata vindt u in het jaarplan en in de nieuwsbrieven die u vanuit school ontvangt.

 

Contact: mr@speelwagen.nl

 

MR-leden ouders: Marit van Geen, Nancy Spaans en Jan Groot

MR-leden leerkrachten: Jolanda Schut, Anne Langedijk en Lara Poelstra.

 

 

 

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.