OBS Speelwagen | Conferencelaan 1 | 1687 RA Wognum

Meerkunners en hoogbegaafden

Op de Speelwagen is er een plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Samen met de groepsleerkracht, de IB-er en de plusklascoördinator wordt aan de hand van observaties en toetsresultaten bekeken welke kinderen baat kunnen hebben bij het bijwonen van deze plusklas. Dit gaat in overleg met de ouders.

Na iedere vakantie wordt geëvalueerd om te kijken of de deelname nog voldoende oplevert voor de leerling.

 

In de plusklas wordt met een groepje gelijkgestemde kinderen gewerkt aan het versterken van een aantal executieve functies die kinderen nodig hebben om onder andere te ‘leren leren’. 

Ook kunnen de kinderen persoonlijke doelen stellen, waaraan ze willen werken.

 

In groep 7 en 8 is er voor begaafde kinderen een beperkte mogelijkheid om een dagdeel per week masterclasses te volgen op de OSG in Hoorn. De inschrijving vindt altijd al plaats in het schooljaar voorafgaand aan de masterclasses op initiatief van school, in overleg met ouders.

De plaatsen in de masterclasses zijn beperkt. Als een kind hiervoor wordt aangemeld verwachten we ook dat kinderen aan alle masterclasses deelnemen.

 

 

Doelen van de plusklas

 

-Herkennen van gelijkdenkenden

-Je kwaliteiten ontdekken en uitwerken

-Om leren gaan met tegenslagen (emotieregulatie*)

-Zelfreflectie (Metacognitie*) trainen

-Wat is samenwerken en hoe en met wie doe je dat en waarom is het handig/belangrijk?

-Anders leren (top down)

-Creatief denken (omdenken)

-Groeimindset ontwikkelen

-Onderzoekend leren **

-Een plan kunnen opzetten en uitvoeren om een toekomstig doel te kunnen bereiken (*Planning)

-Timemanagement beheersen *

-Leervaardigheden trainen

-Doorzettingsvermogen trainen (Doelgericht gedrag, volgehouden aandacht* en Frustratietolerantie*)

 

*=Executieve functies. Dit zijn hele belangrijke functies om succesvol te zijn in het leven en op school.

HB kinderen hebben over het algemeen slechter ontwikkelde executieve functies, waarschijnlijk omdat ze al heel jong hun analytische vermogens gebruiken en daardoor minder tijd nodig hebben om taken in te oefenen en  uit te voeren.

Bij het uitleggen, aanleren, voordoen en spelletjes spelen, hebben bijna alle executieve functies wel een rol (zie onder illustraties ter verduidelijking)

 

**De 7 stappen van onderzoekend leren zijn;

1)Introductie

2)Verkennen

3)Opzetten van een onderzoek

4)Uitvoeren van een onderzoek

5)Concluderen

6)Presenteren

7)Verdiepen/Verbreden

(zie onder illustraties ter verduidelijking)

 

Om aan al deze vaardigheden te werken spelen we met de groepen 4,5 en 6 het Kwinkspel. Dit spel is aangeschaft door stichting Allure voor alle scholen bij het Landelijk Informatie Centrum Hoogbegaafdheid. Bij dit spel leren de leerlingen beter omgaan met zichzelf en de ander, leren ze hun eigen kwaliteiten en vaardigheden kennen en vergroten en leren ze over de wereld om zich heen en hoe ze daarmee om kunnen gaan.

In groep 7 en 8 werken we met thema’s en onderwerpen om het onderzoekend leren te trainen.

 

In zowel de bovenbouw als in de onderbouw doen we regelmatig aan filosoferen, werken aan een groeimindset, het stimuleren van samenwerken en elkaar feedback geven op zowel het product als het proces.

In groep 7 en 8 besteden we ook aandacht aan de doelen en vaardigheden voor ontwikkeling van het SLO. Zo krijgen de leerlingen zicht op waar ze al goed in zijn en wat ze nog willen oefenen.

 

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.