OBS Speelwagen | Conferencelaan 1 | 1687 RA Wognum
Ouderbetrokkenheid

 

Ouderbetrokkenheid vinden wij op onze school zeer belangrijk. Zonder hulp van ouders redden we het niet en we zijn dan ook zeer dankbaar voor alle hulp die we van ouders krijgen.

De communicatie tussen school en ouders vindt voornamelijk plaats via de Parro-app. Hiermee kunnen berichten naar leerkrachten worden verstuurd en plaatst de leerkrachten mededelingen en activiteiten. 

 

In elke klas hebben we klassenouders. Die ouders helpen de leerkrachten en leerlingen bij activiteiten die in de klas plaats vinden.

 

Er zijn verschillende activiteiten waarbij we alle ouders vragen te helpen, zoals het ouder-kindlezen, begeleiden van excursies en knutselmiddagen en het meedenken met het schoolteam over verschillende thema's die school samen met ouders wil verkennen.

 

Ook zijn er luizenpluis-ouders en is er een verkeersouder actief, die bijbehorende taken rondom veiligheid en hygiëne zeer gedreven en deskundig oppakken.

 

Daarnaast hebben wij een Medezeggenschapsraad (MR) en een enthousiaste Ouderraad (OR)

In de MR wordt het schoolbeleid besproken en wordt er op verschillende thema's instemming gevraagd door de directie.

De OR richt zich vooral op het organiseren van allerlei activiteiten, die het schoolgaan voor de leerlingen nóg leuker maken.

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.