OBS Speelwagen | Conferencelaan 1 | 1687 RA Wognum

Het Onderwijs op de Speelwagen

 

De Speelwagen is een openbare basisschool die volop in ontwikkeling is op het gebied van onderwijskundige vernieuwingen. Met kleine klassen kunnen we elk kind de aandacht geven die het verdient.

 

Sociaal-Emotionele Ontwikkeling

We vinden dat veiligheid en respect voorop staat. Kinderen komen optimaal tot leren, wanneer ze zich veilig en gewaardeerd voelen. Door middel van de methode Vreedzame School zorgen wij er voor dat iedere leerling zich optimaal ontwikkelt als individu en leert samenwerken met anderen.

 

Basisvakken

De Speelwagen kenmerkt zich door een niveaugerichte aanpak bij rekenen en spelling. Per kind wordt op elk leergebied bekeken welke kennis en vaardigheden al beheerst worden en op welke onderdelen de leerling nog instructie en oefening nodig heeft. Door aan te sluiten bij het niveau van het kind, kunnen we effectief en niveaugericht onderwijs bieden.

 

Dit doen we door elk nieuw blok te starten met een 'wat weet ik al'-toets. Hierin wordt bekeken of de leerling bepaalde onderdelen van het nieuwe blok wellicht al beheerst. Per leerlingen wordt een analyse gemaakt en bekeken op welke onderdelen de leerling nog instructie nodig heeft en op welke onderdelen de leerling wellicht extra uitdaging kan krijgen. Uiteindelijk gaat het altijd om de groei die een kind laat zien vanaf het begin van het blok tot aan de controletoets op het eind.

 

Wereldoriëntatie

Naast een stevig aanbod van de basisleervakken hebben we op de Speelwagen ingezet op een brede ontwikkeling van kinderen, om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op een toekomst in een dynamische maatschappij.

Zo werken we met thema's via het onderwijsmodel 'VierKeerWijzer' om de betrokkenheid van de kinderen optimaal te benutten, leerplezier te vergroten en talenten te ontdekken of verder te ontwikkelen. Er is veel tijd en ruimte in ons rooster voor ontdekkend leren, samenwerken en ICT-vaardigheden.

 

Huisvesting

Sinds 6 jaar werken we in een prachtig gebouw dat onderdeel vormt van het multifunctionele centrum de Bloesem. Het is er licht, ruim en modern en alle voorzieningen die we als school nodig hebben zijn er binnen handbereik.

 

Voor een uitgebreide beschrijving van onze school en ons onderwijs verwijzen we naar onze schoolgids (als download te vinden op deze website).

 

                        

                                                                

                                                                            

Schooltijden

Maandag - 8.30-14.30
Dinsdag - 8.30-14.30
Woensdag - 8.30-12.15
Donderdag - 8.30-14.30
Vrijdag - 8.30-14.30


We werken met een continurooster. De leerlingen hebben op een lange dag twee pauzes.

 

Lees verder >>

Vacatures

Momenteel hebben wij geen vacatures.

Vrijwilligers en stagiairs zijn altijd welkom. Neem contact op via directie@speelwagen.nl

 

 

Protocollen

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.