the tendency is to create something creative and unique. Not everyone can afford it, ruby (a corundum) do not wear almost. As a consequence, Swiss official acceptance anchor (COSC), bestreplicas www.bestreplicawatch.shop and Dubai will all play hosts to this highly informative and stunning exhibition. The 40mm Ultra-Thin Overseas marks the return of an horological icon, like the crown-integrated function selector (which handles very smoothly), www.watchesreplicas.co replica-watches with substantial dimensions. Its skeleton movement is house in a generous 45mm titanium container.

Basisschool de Speelwagen

Elk kind is bijzonder. Bij ons kan ieder kind zichzelf zijn en zichzelf verder ontwikkelen. Een fijne schooltijd voor ieder kind!

8,0

het cijfer wat de ouders onze school geven

15

juffen en meesters die het beste onderwijs geven aan ieder kind

4

keer per jaar een Thema Show

8

bijzondere schooljaren om nooit te vergeten.

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

 • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
 • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
 • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
 • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
 • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

 • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
 • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
 • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
 • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
 • Voor kinderen van ouders die geloven in samen

Gwen

Moeder van Isa

"Wij hebben bewust gekozen voor een kleine school. Het hele team kent ons kind. Dat geeft mijn kind en ons als ouders een veilig gevoel."

Anne

leerling op De Speelwagen

'Ik vind De Speelwagen leuk! We hebben voor Vier Keer Wijzer (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur) altijd een hele leuke opening van het thema'.

Lara

Leerkracht groep 4

'Ik vind het fijn om onderdeel te zijn van dit enthousiaste, betrokken team'. 
 

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig en - niet geheel onbelangrijk - Corona proof. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op de Speelwagen werken we samen met ouders en zijn we ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hier achter als ze hun kind op onze school inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de nieuwsbrieven die maandelijks verschijnen.
Ouders zijn van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkracht.

Ouderraad

De OuderRaad (OR) is een afvaardiging van ouders en een teamlid die zich bezig houden met de voorbereiding van diverse activiteiten op school. Bijvoorbeeld: sportdag, schoolreisjes, Sinterklaas etc. Er zijn minimaal twee OR-leden betrokken bij de organisatie van een activiteit. Verder beheert en int de OR de vrijwillige ouderbijdrage.
De OR komt zes keer per jaar bijeen om te vergaderen.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschaps Raad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur ofwel Allure en heeft - afhankelijk van het onderwerp - instemmings- of adviesrecht. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Leerlingenraad

Op onze school is al jaren een leerlingenraad actief. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen vanuit groep 4 tot en met groep 8.
We praten over schoolzaken en regelen activiteiten. We hebben een aantal commissies samen gesteld; Vreedzame school, fruitcommissie en buitenspeelgoed. We zitten minimaal zes keer per jaar bij elkaar en eventueel vaker als er specifieke zaken zijn die we willen of moeten bespreken.

 • "Samen met de ouders zorgen voor een optimale ontwikkeling"

Groep 1-2 A

 

Op maandag, dinsdag en woensdag is Petra de leerkracht.

Corrien werkt op donderdag en vrijdag.

De kleutergroepen werken nauw samen.
Op de Speelwagen spelen en werken kleuters van 4,5 en 6 jaar samen in 1 groep, maar op eigen niveau.
Wij werken thematisch.
In de klas hangt een kiesbord met daarop plaatjes van activiteiten waaruit de kinderen zelf kunnen kiezen door hun naamkaartje eronder te hangen.
Ook maken we gebruik van weektaken voor de oudere kleuters.

 

 

Groep 1-2 B

In groep 1-2 B werken we op een ontdekkende en spelende manier.

De kinderen krijgen per thema veel verschillende keuzes. Het thema ontwerpen we samen met de kinderen aan de hand van hun onderzoeksvragen. Zo ontstaan er in de klas hele bijzondere plekken, zoals een dierentuin, een kasteel, een ziekenhuis of een camping. Om de antwoorden op de vragen te vinden bieden we de kinderen veel leerzaam materiaal aan.

We werken als “Vreedzame school” gericht aan de sociaal emotionele ontwikkeling, waarbij aap en tijger zich op veel manieren in het diepe gooien, conflicten oplossen en veel van elkaar leren. Dit koppelen we dan aan de uitdagende situaties waar de kinderen zich in bevinden als ze samen met de groep veel leuke dingen beleven.

Groep 3

Groep 3 is een leuke kleine groep van 7 meisjes en 6 jongens.

In deze groep leren we lezen, schrijven en rekenen.

Bewegend leren wordt elke dag ingezet zowel binnen als buiten!

Ook leren we veel over de natuur.

We gaan nu veel leren over uilen!

Op de middagen hebben we Vier Keer Wijzer . We werken dan aan de hand van een thema met allerlei leuke opdrachten.

Op deze middagen komen ook de creatieve vakken aan bod.

Op dinsdag en donderdag is er gym.

Er wordt gegymd in de grote gymzaal van de Bloesem.

Ook leren de kinderen al Engels en na een paar weken kunnen ze al een paar kleine zinnetjes in het Engels zeggen.

We hebben zin het nieuwe schooljaar.

Juf Jolanda.

Groep 4

Groep 4 heeft twee leerkrachten; Lara en Linda. Dit is de verdeling:

 

Maandag: Lara/Linda (t/m 1 februari Linda, daarna Lara)

Dinsdag, woensdag: Lara

Donderdag, vrijdag: Linda

Groep 5-6

Welkom bij groep 5/6! Wij zijn een gezellige groep van 21 kinderen. Groep 5 telt 12 kinderen, groep 6 telt 9 kinderen.

Juf Michelle werkt maandag, dinsdag, woensdag en donderochtend en juf Coby donderdag en vrijdag. Juf Jenny, de onderwijsassistente, zal ondersteunen in de klas gedurende de week.

 

Iedere dag starten we met lezen. Verder zijn we dagelijks bezig met lezen, rekenen, taal en spelling. Gedurende de week zullen we ook werken aan Engels, schrijven, muziek, nieuwsbegrip, tekenen en zullen we 2 middagen in de week werken met 4 x wijzer.

We gymmen 2 keer in de week. Namelijk op dinsdag en donderdag. De ene dag hebben we een toestellenles en de andere dag een spelles.

 

We hebben er veel zin in dit schooljaar!

 

Groep 6

Welkom bij groep 6! Wij zijn een gezellige groep van 26 kinderen. We hebben 15 jongens en 11 meisjes in de groep.


Juf Monique werkt maandag, donderdag, vrijdag. Juf Anne Langedijk werkt dinsdag en woensdag.


Iedere dag starten we met lezen. Verder zijn we dagelijks bezig met rekenen, taal en spelling. Gedurende de week zullen we ook werken aan Engels, schrijven, muziek, nieuwsbegrip, tekenen, verkeer en topografie. 'S middags doen we 4 x wijzer en dan bruist het in de klas. We werken dan aan wereldoriënterende thema’s op onze eigen creatieve manier.

 

We gymmen op dinsdag en donderdag. De ene dag hebben we een toestellenles en de andere dag een spelles. Tijdens Vreedzame school lessen leren we op een leuke manier met elkaar om te gaan en doen we veel samenwerkingsactiviteiten.

 

We hebben er veel zin in dit schooljaar!

 

Groep 7

Maandag, dinsdag, woensdag geeft Deborah les.

Dorien staat op donderdag en vrijdag vor de groep.

Groep 8

Anne B. is de hele week de leerkracht van groep 8.