panerai watches replicas Basisschool de Speelwagen

Elk kind is bijzonder. Bij ons kan ieder kind zichzelf zijn en zichzelf verder ontwikkelen. Een fijne schooltijd voor ieder kind!

8,0

het cijfer wat de ouders onze school geven

15

juffen en meesters die het beste onderwijs geven aan ieder kind

2

keer per jaar een Thema Show

8

bijzondere schooljaren om nooit te vergeten.

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

 • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
 • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
 • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
 • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
 • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

 • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
 • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
 • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
 • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
 • Voor kinderen van ouders die geloven in samen

Gwen

Moeder van Isa

"Wij hebben bewust gekozen voor een kleine school. Het hele team kent ons kind. Dat geeft mijn kind en ons als ouders een veilig gevoel."

Anne

leerling op De Speelwagen

'Ik vind De Speelwagen leuk! We hebben voor Vier Keer Wijzer (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur) altijd een hele leuke opening van het thema'.

Lara

Leerkracht groep 4

'Ik vind het fijn om onderdeel te zijn van dit enthousiaste, betrokken team'. 
 

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op de Speelwagen werken we samen met ouders en zijn we ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hier achter als ze hun kind op onze school inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de nieuwsbrieven die maandelijks verschijnen.
Ouders zijn van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkracht.

Ouderraad

De OuderRaad (OR) is een afvaardiging van ouders en een teamlid die zich bezig houden met de voorbereiding van diverse activiteiten op school. Bijvoorbeeld: sportdag, schoolreisjes, Sinterklaas etc. Er zijn minimaal twee OR-leden betrokken bij de organisatie van een activiteit. Verder beheert en int de OR de vrijwillige ouderbijdrage.
De OR komt zes keer per jaar bijeen om te vergaderen.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschaps Raad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur ofwel Allure en heeft - afhankelijk van het onderwerp - instemmings- of adviesrecht. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Leerlingenraad

Op onze school is al jaren een leerlingenraad actief. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen vanuit groep 4 tot en met groep 8.
We praten over schoolzaken en regelen activiteiten. We hebben een aantal commissies samen gesteld; Vreedzame school, fruitcommissie en buitenspeelgoed. We zitten minimaal zes keer per jaar bij elkaar en eventueel vaker als er specifieke zaken zijn die we willen of moeten bespreken.

 • "Samen met de ouders zorgen voor een optimale ontwikkeling"

Groep 1-2 A

 

Op maandag, dinsdag en woensdag is Petra de leerkracht.

Corrien werkt op donderdag en vrijdag.

De kleutergroepen werken nauw samen.
Op de Speelwagen spelen en werken kleuters van 4,5 en 6 jaar samen in 1 groep, maar op eigen niveau.
Wij werken thematisch.
In de klas hangt een kiesbord met daarop plaatjes van activiteiten waaruit de kinderen zelf kunnen kiezen door hun naamkaartje eronder te hangen.
Ook maken we gebruik van weektaken voor de oudere kleuters.

 

 

Groep 1-2 B

In groep 1-2 B werken we op een ontdekkende en spelende manier.

De kinderen krijgen per thema veel verschillende keuzes. Het thema ontwerpen we samen met de kinderen aan de hand van hun onderzoeksvragen. Zo ontstaan er in de klas hele bijzondere plekken, zoals een dierentuin, een kasteel, een ziekenhuis of een camping. Om de antwoorden op de vragen te vinden bieden we de kinderen veel leerzaam materiaal aan.

We werken als “Vreedzame school” gericht aan de sociaal emotionele ontwikkeling, waarbij aap en tijger zich op veel manieren in het diepe gooien, conflicten oplossen en veel van elkaar leren. Dit koppelen we dan aan de uitdagende situaties waar de kinderen zich in bevinden als ze samen met de groep veel leuke dingen beleven.

Groep 3

In de eerste maanden leren de kinderen veel nieuwe letters en woordjes en kunnen ze na een paar weken al een eenvoudig boekje lezen.

Ook leren ze de letters schrijven.

Elke ochtend wordt er gerekend. Dit niet alleen in een schriftje, we leren ook door beweegspelletjes binnen en buiten.

Gym hebben we op dinsdag( toestelles) en donderdag( spelles).

In de middag hebben we 4KW, dan werken we aan themaƛ. We starten over vlinders.

We werken veel over de natuur.

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling volgen we de lessen van de Vreedzame school. Hier leren de kinderen goed met elkaar om te gaan en respect te hebben voor elkaar.

We hebben weer zin in dit schooljaar!

 

Juf Jolanda Schut.

Groep 4

In groep 4 gaan we verder met de basis waar aan gewerkt is in groep 3. We zullen veel opgedane kennis herhalen en verder inslijpen. Maar uiteraard staan er ook nieuwe leerdoelen centraal. Zo leren de kinderen met rekenen de tafels en zullen zij de hoofdletters leren schrijven. Aan het begin van groep 4 besteden wij veel tijd aan het leestempo en maken wij veel leeskilometers, halverwege groep 4 komt begrijpend lezen steeds meer aan bod. 

De leerdoelen in groep 4 beoefenen wij niet alleen in schriften aan tafel. Samenwerken, beweging, spel en leren binnen een thema zijn werkvormen die wij elke dag weer inzetten.Groep 5

Iedere dag beginnen we met 15 minuten lezen. We zijn dagelijks bezig met rekenen, taal en spelling.

De leerlingen leren nieuwe spellingcategorieën als: 

* woorden met ‘s

* woorden met c als k

* woorden met -tie

Ook gaan we verder met zinsontleding. 

We gaan met rekenen onder andere verder met tijd (klokken, kalender …), tafels en het metriekstelsel (mm, cm, dm & ml, cl, dl enzovoorts.) . Ook komt ruimtelijk inzicht en komen staafdiagrammen aan bod. Dit jaar gaan we ook leren om cijferend te rekenen. 

Daarnaast werken we gedurende de week aan Engels, schrijven, muziek, begrijpend lezen, Vier Keer Wijzer en de Vreedzame School. 

Voor Engels krijgen de leerlingen dit jaar ook voor het eerst toetsen. Ze krijgen dan een leerblad mee naar huis met dingen die ze moeten leren.  

Tijdens Vier Keer Wijzer werken we aan wereldoriënterende thema's op onze eigen creatieve manier. 

Ook werken we wekelijks aan de Vreedzame School. Tijdens deze lessen leren we op een leuke manier met elkaar omgaan en we doen veel samenwerkingsactiviteiten.  

We gymmen twee keer in de week. Op de maandag hebben we een toestellenles en op donderdag een spelles. 

 

 

Groep 6/7

 

Iedere dag starten we met lezen. Verder zijn we dagelijks bezig met rekenen, taal en spelling. Gedurende de week zullen we ook werken aan Engels, schrijven, muziek, nieuwsbegrip, tekenen, verkeer en topografie. 'S middags doen we 4 x wijzer en dan bruist het in de klas. We werken dan aan wereldoriënterende thema’s op onze eigen creatieve manier.

 

We gymmen op maandag en donderdag. De ene dag hebben we een toestellenles en de andere dag een spelles. Tijdens Vreedzame school lessen leren we op een leuke manier met elkaar om te gaan en doen we veel samenwerkingsactiviteiten.

 

We hebben er veel zin in dit schooljaar!

 

Groep 7

 

Iedere dag starten we met lezen. Verder zijn we dagelijks bezig met rekenen, taal en spelling. Gedurende de week zullen we ook werken aan Engels, schrijven, muziek, nieuwsbegrip, tekenen, verkeer en topografie. 'S middags doen we 4 x wijzer en dan bruist het in de klas. We werken dan aan wereldoriënterende thema’s op onze eigen creatieve manier.

 

We gymmen op maandag en donderdag. De ene dag hebben we een toestellenles en de andere dag een spelles. Tijdens Vreedzame school lessen leren we op een leuke manier met elkaar om te gaan en doen we veel samenwerkingsactiviteiten.

 

We hebben er veel zin in dit schooljaar!

Groep 8

Welkom in groep 8!

Een bijzonder jaar op de basisschool. In dit schooljaar wordt er heel veel geleerd. Zo gaan we met rekenen bijvoorbeeld aan de slag met het werken met een passer, geodriehoek, leren we pi gebruiken, coördinaten, hoogtelijnen en nog heel veel meer. Met spelling gaan we dit jaar de nieuwe methode Staal verkennen. Ook hebben we taalles, begrijpend lezen, topografie, verkeer, Engels, schrijven, bewegingsonderwijs en weektaak tijd.
's Middags is er tijd voor vier keer wijzer, waarbij er afwisselend een geschiedenis, aardrijkskunde of natuurthema aanbod komt. In groep 8 wordt er ook aandacht besteed aan seksuele voorlichting, door middel van lessen van dokter Corrie. We gymmen op maandag en donderdag. Tijdens Vreedzame school lessen leren we op een goede manier met elkaar om te gaan en doen we veel samenwerkingsactiviteiten. Aan het einde van het schooljaar doen we een musical en nemen we afscheid van de basisschool.

We hebben er veel zin in dit schooljaar!