Elk kind is bijzonder. Bij ons kan ieder kind zichzelf zijn en zichzelf verder ontwikkelen. Een fijne schooltijd voor ieder kind!

8,0

het cijfer wat de ouders onze school geven

15

juffen en meesters die het beste onderwijs geven aan ieder kind

4

keer per jaar een Thema Show

8

bijzondere schooljaren om nooit te vergeten.

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

 • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
 • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
 • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
 • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
 • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

 • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
 • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
 • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
 • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
 • Voor kinderen van ouders die geloven in samen

Gwen

Moeder van Isa

"Wij hebben bewust gekozen voor een kleine school. Het hele team kent ons kind. Dat geeft mijn kind en ons als ouders een veilig gevoel."

Anne

leerling op De Speelwagen

'Ik vind De Speelwagen leuk! We hebben voor Vier Keer Wijzer (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur) altijd een hele leuke opening van het thema'.

Lara

Leerkracht groep 4

'Ik vind het fijn om onderdeel te zijn van dit enthousiaste, betrokken team'. 
 

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig en - niet geheel onbelangrijk - Corona proof. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op de Speelwagen werken we samen met ouders en zijn we ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hier achter als ze hun kind op onze school inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de nieuwsbrieven die maandelijks verschijnen.
Ouders zijn van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkracht.

Ouderraad

De OuderRaad (OR) is een afvaardiging van ouders en een teamlid die zich bezig houden met de voorbereiding van diverse activiteiten op school. Bijvoorbeeld: sportdag, schoolreisjes, Sinterklaas etc. Er zijn minimaal twee OR-leden betrokken bij de organisatie van een activiteit. Verder beheert en int de OR de vrijwillige ouderbijdrage.
De OR komt zes keer per jaar bijeen om te vergaderen.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschaps Raad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur ofwel Allure en heeft - afhankelijk van het onderwerp - instemmings- of adviesrecht. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Leerlingenraad

Op onze school is al jaren een leerlingenraad actief. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen vanuit groep 4 tot en met groep 8.
We praten over schoolzaken en regelen activiteiten. We hebben een aantal commissies samen gesteld; Vreedzame school, fruitcommissie en buitenspeelgoed. We zitten minimaal zes keer per jaar bij elkaar en eventueel vaker als er specifieke zaken zijn die we willen of moeten bespreken.

 • "Samen met de ouders zorgen voor een optimale ontwikkeling"

Groep 1-2 A

Groep 1/2a

Op maandag, dinsdag en woensdag is Petra de leerkracht.

Corrien werkt op donderdag en vrijdag.

 

 

 

Groep 1-2 B

Groep 1/2b

Heleen is op maandag de leerkracht. 

Harm werkt op dinsdag tot en met vrijdag. 

Groep 3

Maandag tot en met vrijdag geeft Jolanda groep 3 les.

Groep 4

Groep 4 heeft twee leerkrachten; Lara en Linda. Dit is de verdeling:

 

Maandag: Lara/Linda (t/m 1 februari Linda, daarna Lara)

Dinsdag, woensdag: Lara

Donderdag, vrijdag: Linda

Groep 5-6

Maandag en dinsdag geeft Michelle les.

Woensdag: Coby & Michelle (Michelle alleen in de ochtend)

Donderdag en vrijdag staat Coby voor de klas.

Groep 6

Maandag, donderdag en vrijdag staat Monique voor de groep.

Op dinsdag en woensdag is Anne L. er.

 

Groep 7

Maandag, dinsdag, woensdag geeft Deborah les.

Dorien staat op donderdag en vrijdag vor de groep.

Groep 8

Anne B. is de hele week de leerkracht van groep 8.