OBS Speelwagen | Conferencelaan 1 | 1687 RA Wognum
Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft inspraak in alle zaken met betrekking tot de school.

 

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en het onderwijzend personeel. Zij overleggen met de directie, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en het schoolbestuur - (Allure) over belangrijke schoolzaken zoals het vakantie rooster, schoolbeleid en activiteiten. Alle vergaderingen én de jaarvergadering zijn openbaar.

 

Ons jaarplan en de samenvattingen van de MR-vergaderingen kunt u teruglezen onder het kopje ouders bovenaan de pagina: kies voor downloads en dan verschijnen alle publicaties van dit schooljaar in beeld.

U bent welkom om de vergaderingen bij te wonen.

Onze vergaderdata vindt u in het jaarplan en in de nieuwsbrieven die u vanuit school ontvangt.

 

Contact: mr@speelwagen.nl

 

MR-leden ouders: Jan Groot, Michael Smit, Maartje Koppes

MR-leden leerkrachten: Jolanda Schut, Anne Langedijk en Lara Poelstra.

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.